Wat is een BIN

Ook als burger kunt u meewerken aan het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in uw wijk of straat. U kunt zelf een BIN oprichten of lid worden van een bestaande BIN in uw buurt.

Wat is een BIN?

Een BIN, of buurtinformatienetwerk, is een structurele samenwerking tussen buurtbewoners en politie, die elkaar op de hoogte houden van wat er gebeurt in de buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel.

Aan het hoofd van een BIN staan een coördinator (een verkozen buurtbewoner) en een mandataris van de lokale politie. Zij organiseren en evalueren de werking ervan op regelmatige tijdstippen.

Hoe werkt het?

  • Als een BIN-lid een verdachte situatie of gedrag (bijvoorbeeld diefstal) opmerkt in de buurt, verwittigt en informeert hij of zij de politie.
  • De politie gaat na wat er aan de hand is. Ze kan een patrouille sturen en/of een BIN-bericht versturen naar alle leden. Een BIN-bericht wordt verspreid via telefoon.
  • De BIN-leden verwittigen de politie als ze de verdachte(n) opmerken.
  • Zo kan de politie gericht interventiepa­trouilles aansturen om de verdachte(n) op te sporen. Nadien kan ze feedback geven aan de BIN-coördinator en/of de BIN-leden.

Wat is een BIN-Z?

Een BIN-Z, of buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers, werd speciaal in het leven geroepen voor uitbaters van winkels of horecazaken, dokter, apothekers …
Het systeem is hetzelfde, alleen geven zij op die manier bijvoorbeeld signalementen van winkeldieven door, terwijl bij de gewone BIN’s de nadruk meer ligt op het voorkomen van woninginbraken.

Bron: https://www.politieantwerpen.be/buurtinformatienetwerk