Schilde – Meldpunt inwoner in nood

Lokaal bestuur Schilde lanceerde dit voorjaar het meldpunt ‘inwoner in nood’. Met dit meldpunt hopen we dat inwoners sneller eenzaamheid, isolement of andere noodsituaties bij anderen signaleren.

Het is een belangrijke schakel in de strijd tegen vereenzaming. Het lokaal bestuur zet met dit meldpunt in op een netwerkaanpak. Iedereen van familie, mantelzorger, hulpverlener, buur tot kennis kan nu op een eenvoudige manier alarm slaan.

Wat is een noodsituatie?

 • een onveilige leefsituatie
 • verwaarlozing van de woning door bijvoorbeeld verzamelwoede, vervuiling, brandgevaar
 • een onaangepaste woning
 • vereenzaming en isolement
 • mishandeling
 • persoonlijke verwaarlozing zoals onvoldoende zelfzorg, ondervoeding, gebrekkige hygiëne
 • andere ernstige incidenten met medische oorzaak zoals dementie, verwardheid, psychische problematiek.

Wat doen we bij een melding?

Bij een melding komt een maatschappelijk werker bij de inwoner op huisbezoek om:

 • de situatie in te schatten of de noodvraag te verduidelijken;
 • de betrokkene in contact te brengen met de juiste zorgverlening (artsen bij een ernstige gezondheidssituatie, schoonmaakinterventie bij sterk vervuilde situaties), het aanbod poetshulp of gezinszorg kenbaar te maken en in contact te brengen met de juiste diensten binnen onze gemeente;
 • eventueel te bemiddelen tussen de betrokken partijen.

Hoe melding maken?

 • Telefonisch: 03 383 62 18
 • Per e-mail: socialedienst@schilde.be
 • Per brief: meldpunt voor inwoners in nood, sociaal huis, Turnhoutsebaan 67, Schilde.
 • Persoonlijk: aan het onthaal van het sociaal huis, Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde (Alle gegevens worden genoteerd zodat er later kan worden teruggebeld.)
 • Of via ons digitaal meldingsformulier: Meldpunt inwoner in nood

Bron: Meldpunt inwoner in nood